AKO NA POŠKODENÉ PLATNIČKY 

Bratislava 5.2.2023 o 16:00

Zrušenie účasti na podujatí a nárok na vrátenie plnej sumy z osobného podujatia je možné akceptovať najneskôr do 48 hodín pred začatím podujatia. 

V prípade zrušenia účasti menej ako 48 hodín pred začatím podujatia, alebo nedostavením sa na podujatie objednávateľ stráca nárok na vrátanie ceny služby podľa obchodných podmienok.